Homerun

De naam Home Run (ren naar huis) is een aanduiding dat elk mens uitgenodigd is “om thuis te komen” bij een hemelse Vader.

Lees meer >