Home Informatie Vriend worden

Vriend worden

Gaaf dat je overweegt om vriend te worden en ons te sponsoren! Je helpt ons dan om samen bijzondere culturele voorstellingen en educatieve projecten te realiseren in Nijkerk en omgeving.

Streams is een ANBI dus jouw bijdrage is aftrekbaar. Wil je als particulier ons financieel ondersteunen met een eenmalige of structurele gift, maak dan jouw bijdrage over naar NL90 RABO 0364 3119 08 ten name van Streams Breede Beek onder vermelding van gift.