Home Kleurwedstrijd

Kleurwedstrijd

Algemene voorwaarden kleurwedstrijd

Als je meedoet aan onze kleurwedstrijd ga je akkoord met deze actievoorwaarden. Hieronder lees je de voorwaarden en kom je erachter hoe je kans maak

1. Deelname

1.1 Kinderen kunnen alleen meedoen als een wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven.

1.2 Door mee te doen aan de kleurwedstrijd, geeft de wettelijk vertegenwoordiger aan dat hij/zij instemt met de actievoorwaarden en het privacy beleid. Gegevens van de kinderen worden alleen gebruikt om te corresponderen over de kleurwedstrijd.

1.3 Als je persoonsgegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, word je uitgesloten van deelname.

1.4 Deelname aan deze kleurwedstrijd is gratis.

1.5 Alle informatie over de kleurwedstrijd is te vinden op: https://www.streamsbreedebeek.nl/kleurwedstrijd/

1.6 Per kind accepteren wij één inzending. Bij meerdere inzendingen wordt één kleurplaat meegenomen in de beoordeling.

1.7 De kleurplaat kan worden opgehaald bij Streams Breede Beek in Nijkerk.

1.8 De actie loopt tot 01-05-2022 en een inzending moet uiterlijk 01-05-2022 zijn ingeleverd bij Streams Breede Beek (Kloosterstraat 3).

1.9 Voor kinderen gelden de volgende wedstrijdregels: kleur de kleurplaat in. Schrijf op de kleurplaat, samen met je ouders, je naam en het e-mailadres en telefoonnummer waarop we contact mogen opnemen. Wanneer je dit hebt gedaan lever je de kleurplaat in bij Theater & Restaurant Streams Breede Beek (Kloosterstraat 3).

1.10 Telefoonnummers worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen wanneer je gewonnen hebt.

1.11 Het e-mailadres wordt gebruikt om contact op te nemen wanneer je gewonnen hebt en telefonisch contact niet lukt.

1.12 Bij het invullen van een e-mailadres geef je toestemming dat we je onze nieuwsbrief met als onderwerp kindervoorstellingen mogen toesturen. Het is altijd mogelijk om hiervoor af te melden.

1.13 Wedstrijdregels voor de ouders luiden als volgt: door het terugsturen van de kleurplaat inclusief persoonsgegeven ga je akkoord met deze actievoorwaarden en privacy voorwaarden.

2. Prijzen en trekking

2.1 De winnaars worden gekozen uit de inzendingen waarop naast een mooie gekleurde plaat ook de namen van de duurzame toepassingen op de juiste plek staan.

2.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar. Mochten onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat een prijs niet geleverd kan worden, dan behoudt Streams het recht om de prijs te vervangen voor een vergelijkbare prijs. Wij nemen in dat geval contact op met de prijswinnaar(s).

2.3 De prijswinnaars worden gekozen door Streams Breede Beek.

2.4 Over de uitslag van de kleurwedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

2.5 De winnaar wordt uiterlijk 4 mei per telefoon of e-mail op de hoogte gesteld.

2.6 We houden de winnaar op de hoogte over de ontvangst van de prijs en de vorm waarin dit gebeurt.

3. Privacy

3.1 Door deel te nemen aan de kleurwedstrijd geef je Streams Breede Beek toestemming om foto’s van de ingekleurde kleurplaat te gebruiken voor publicatie. Dit geldt ook voor eventueel andere toegestuurde foto’s die samenhangen met de deelname aan deze actie. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen restitutie of vergoeding.

3.2 Als jouw kind de prijswinnaar blijkt, stem je ermee in dat Streams Breede Beek de kleurplaat van jouw kind mag publiceren. Dit samen met de naam en leeftijd van jouw kind.

3.3 Heb jij bezwaar met artikel 3.1 en/of 3.2 van de privacy voorwaarden dan kan dit enkel voorafgaand aan deelname van deze actie schriftelijk aan Streams Breede Beek kenbaar gemaakt worden.

3.4 Alle verkregen persoonsgegevens met betrekking tot de kleurwedstrijd worden niet verstrekt aan derden. Bij het achterlaten van je e-mailadres wordt je toegevoegd aan ons e-mailbestand gerelateerd aan onze kindervoorstellingen. In alle overige gevallen worden jouw gegevens binnen twee maanden na de kleurwedstrijd vernietigd.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De actie wordt georganiseerd door Streams Breede Beek.

4.2 De boven genoemde partij is onder geen beding aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook die voortvloeien uit deelname aan deze kleurplatenwedstrijd.

4.3 Aan druk of tikfouten kunnen geen rechten worden ontleend.